Terug naar cursusmateriaal samenstellen

Digisterker op thema

De Digisterker-cursussen gaan over de digitale overheid (e-overheid). Belangrijke onderdelen in deze cursussen zijn het leren gebruiken van DigiD, het zoeken en vinden op (overheids)websites, het leren kennen en gebruiken van de gemeentelijke website, en MijnOverheid en de Berichtenbox. Deze onderdelen zijn gebundeld in een inleidende cursus ‘Digisterker – de basis’.

Deze basis kan worden uitgebreid in de vorm van thematische cursussen of (losse) lessen. Deze cursussen en lessen zijn ingedeeld in thema’s als ‘Zorg en gezondheid’, ‘Reizen en vervoer, ‘Geldzaken’, ‘Inburgering’, ‘Extra veiligheid’, ‘Wonen en omgeving’ en ‘Werk en studie’.

Door thema’s te kiezen kunnen cursusaanbieders beter aansluiten bij de leervragen en leeromgevingen van specifieke doelgroepen, inspelen op de actualiteit en de samenwerking met betrokken (lokale) organisaties en hun cliënten aangaan. Voor zowel de basiscursus als voor de thematische cursussen kunt u het lesmateriaal zelf en op allerlei mogelijke manieren samenstellen en aanbieden: Digisterker op thema. Lees hierover meer in de flyer.

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een of meer werkboeken of losse themahoofdstukken (pdf-bestanden). Voor de docent is er bij elk hoofdstuk een overeenkomstige presentatie (PowerPoint-bestand). In 4 stappen kunt u het lesmateriaal downloaden en het werkboek (laten) printen of bestellen. Daarnaast kunnen cursisten met de nieuwe onderwerpen oefenkilometers maken: Digisterker door doen!

Opmerking: u kunt ook kiezen voor de standaardcursus ‘Werken met de e-overheid’. Het cursuswerkboek bestaat dan uit 5 modules. Ook hier is het mogelijk om zelf te bepalen welke hoofdstukken u in het werkboek wilt opnemen. Klik hier voor de toelichting.